Klimatizace chrání před úpalem


Úpal je chorobný stav organismu, který je zasažen příliš vysokými teplotami, a nedokáže se s nimi vyrovnat. V důsledku úpalu stoupá tělesná teplota, a dosáhne-li hladiny neúnosné horečky, může to mít i fatální konec. Před úpalem se lze chránit mnoha způsoby, například v létě u vody, častějším sprchováním, anebo pobytem ve vhodném prostředí, kde klesá teplota ovzduší na únosnou mez.

provoz klimatizace

Dříve, před staletími, to měli lidé v letním období snazší. Nebydleli totiž v přelidněných velkoměstech, kde převažuje mnoho stavebních materiálů, které akumulují sluneční záření a vyzařují je zpět do prostoru podobně, jako kamna. Život na venkově je v létě vždy příjemnější, protože tu máte les, louku, rybník, řeku, jezero a další přírodní zdroje, které krajinu přirozeně ochlazují a navíc dodávají do prostředí záporné ionty. Ve městě bývá také teplota ovzduší obvykle vyšší, než na venkově ve stejné oblasti, zatímco na vesnici naměříte teplotu 30 stupňů Celsia, městská aglomerace ji může vystupňovat až o deset stupňů Celsia navíc. Jestliže se pak pohybujete příliš dlouho na ulici a nemáte po ruce žádný zdroj k ochlazení organismu, úpal se může dostavit během krátké doby.

splitová klimatizace

Ve výhodě jsou vždy lidé, kteří mohou pobývat ve městě v klimatizovaném prostředí. Klimatizace v Olomouci Sunus dokáže vytvořit v obytném prostoru příjemné klima a je možné ji opatřit i zařízením pro výrobu záporných iontů, takže se pak v bytě či v kanceláři cítíte podobně, jako kdybyste právě seděli u řeky a házeli do ní kameny.

Výhodou klimatizací je i možnost přitápět místnost v době, kdy např. městské kotelny ještě nezačaly topit, a přesto je uvnitř bytu již poměrně chladno. Díky tomu si zvýšíte svůj bytový komfort a nebude nutné se kvůli tomu oblékat do svetrů a zimních bund. A co se týče spotřeby elektřiny, ta není tak vysoká vzhledem k tomu, že klimatizaci uvádíte do provozu pouze po dobu několika dnů, maximálně týdnů v roce.