Stěhování strojů není jen tak

Když si přivoláte stěhovací firmu pro přestěhování koberce, chladničky, pračky a šatní starožitné skříně, může to probíhat tak, že dorazí parta siláků, naloží břemena na popruhy a snesou je z bytu po schodech do stěhovacího vozu. Takový postup se provádí poměrně běžně a tak vás nepřekvapí, že během několika hodin je vše přemístěno na nové působiště, samozřejmě s ohledem na kilometrovou vzdálenost.

Stěhování strojů v Liberci se však podobá složitému matematickému výpočtu, kde nesmíte zanedbat žádný detail, jinak nebude mít úloha správné řešení. Matematika, resp. precizní organizace práce a přesný postup hrají při této akci zásadní roli. Nejprve je nutné zvážit, zda je zapotřebí některé části strojů demontovat. Pokud ano, musí se to stanovit do časového harmonogramu.

výrobní hala

Dále se stroje nebo části strojů odpojují od hydraulických napájecích zdrojů a od přívodu elektřiny a dalším krokem je zajištění pohyblivých částí proti rotaci či posunu, tzv. aretace. Této fázi je nutné věnovat maximální pozornost, protože má nejsilnější vliv na možné poškození mechanismů při transportu.

Samotný přesun probíhá pomocí speciálních zvedáků a pojezdových mechanismů, rozhodně neočekávejte, že dva chlapi popadnou soustruh a přeběhnou s ním napříč výrobní halou až k nákladnímu autu. Ve hře jsou tuny a někdy i desítky tun těžká břemena, která nejen, že něco váží, ale také jsou poměrně objemná.

strojírenský stroj

Jakmile jsou stroje a zařízení naloženy na přepravní vozidlo, musí se zajistit proti pohybu a také zabezpečit proti povětrnostním vlivům, které mohou zapříčinit vznik koroze a poškození velmi drahých dílčích částí. Přepravované stroje nesmí přijít do styku s vodou, vyšší vlhkostí, sněhem, ledem, prachem, zeminou, struskou, pískem a dalšími znečišťujícími faktory.

Pokládání přestěhovaného stroje na nové působiště je rovněž náročný proces, především je nutné stroj přesně usadit do horizontální polohy, aby se zabránilo některým nežádoucím jevům při výrobě, např. deformaci (zkroucení) lože u soustruhu, a dále je nutné jej před uvedením do provozu připojit na přívody hydrauliky a elektřiny a zároveň dodržet přesně stanovené postupy kalibrace, aby bylo obrábění efektivní a přesné.