Rady a tipy, jak psát bakalářskou či diplomovou práci

Mnoho studentů má se psaní bakalářky či diplomky nemalé problémy. Bohužel je to většinou způsobeno nešťastnou volbou tématu. S tím už ale nic nenaděláme. Jednou jsme si dané téma zvolili a většinou je téměř nemožné nebo příliš složité jej na poslední chvíli měnit. Školní rok je již dávno rozjetý, téma máme většinou již minimálně půl roku přiřazeno. Nyní nastal čas, se s tím prostě a jednoduše poprat. Na co si dát největší pozor?

zápisky

Čerpejte z literatury.Literatura je pro psaní bakalářky i diplomky velice důležitá. Zajděte si proto do knihovny, v klidu si vyberte všechny dostupné knížky související s vaším tématem. Knihy doma prostudujte dle obsahu, zjistěte, kolik informací která kniha obsahuje. Na základě nastudování literatury již budete schopni vytvořit strukturu práce.

Osnova je velice důležitá.Pokud si již na začátku vytvoříte osnovu, které se budete držet po zbytek psaní, bude pro vás práce o mnoho jednodušší. Osnova vám udává jakýsi směr práce, jak postupovat. Vždy můžete něco malinko pozměnit nebo si to přizpůsobit. Stále se ale budete držet tématu. Osnovu proberte se svým vedoucím. Jde hlavně o to, abyste od tématu v nestřeženém okamžiku příliš neodbočili. Pak už se jen těžko vrací.

Marketingový výzkum je dokonce zábavný.Marketingový výzkum by měl být součástí vysokoškolských prací. Proveďte si svůj vlastní reálný výzkum. Uvidíte, že se budete dokonce i bavit. Příprava, realizace i vyhodnocení výzkumu je vážně velice příjemnou prací. Vyzkoušíte si tak takový marketingový výzkum v praxi. Dejte si na tom opravdu záležet. Pokud bude vše zpracované pořádně, interpretace výsledků bude taková, jaká má být – může to dokonale pozvednout úroveň vaší práce.

Používejte styly.Styly jsou v práci velice důležité. Nezanevřete na ně a náležitě je využívejte. Naformátujte si styly dle požadavků vaší školy a pracujte. Následně si jednoduše vygenerujete obsah, se kterým se nebudete muset trápit. U tabulek, grafů či obrázků používejte vložení titulků, díky kterým si potom vytvoříte také seznamy těchto objektů.

Dbejte na sjednocenou úpravu.Je potřeba, aby práce působila celistvým dojmem. Vše, pro co se rozhodnete již na začátku práce, dodržujte až do konce. Jednotná úprava u nadpisů, grafů či tabulek pak vylepší celkový dojem.

knihovna ve škole

Dejte si pozor na stylizaci a gramatické chyby.Gramatické chyby u vysokoškolské práce jsou naprosto nepřipustitelné. Práci si tedy několikrát přečtěte, poproste, aby si ji přečetl i někdo další a zkontrolujte si, zda máte věty dobře stylizované, a zda práce neobsahuje gramatické chyby.