Služby -2 Minutes

Optimalizace vše usnadní

Kdyby se provozovatelé internetových obchodů spoléhali vždy jenom sami na sebe, své schopnosti a to, co jim na internetu jejich web poskytuje, dopadalo by to dost žalostně. Spousta z nich by dříve či později...
Read More
Služby -2 Minutes

Co je to elektronický obchod?

Co to vlastně je elektronický obchod nebo elektronické transakce? Můžeme tak označit obchodní transakce, které jsou prováděné elektronickou cestou prostřednictvím internetu. Pokud tuto definici zjednodušíme, jedná se zkrátka o prodej nebo nákup v online...
Read More
-2 Minutes

Máme čich na dokonalá zabezpečovací čidla

Umíte si pÅ™edstavit pocity absolutního bezpeÄí a jistoty? OsvÄ›dÄený prodejce, který nabízí technologicky skvÄ›le promyÅ¡lený gsm alarm, jednoznaÄnÄ› ano, a to prostÅ™ednictvím kolekce speciálního bezpeÄnostního sortimentu, který lze jednoduÅ¡e pÅ™ipojit na soustavu poÄítaÄové a...
Read More