K čemu je dobré pískování kol

Pískování neboli tryskání je v principu poměrně primitivní technologie, která vychází z nanášení abrazivního média na kovové povrchy různých výrobků. Je k tomu zapotřebí speciální kompresor, který pod velmi silným tlakem vhání drobné kousky abraziva, kam je zapotřebí, a to buď v tryskací kabině, anebo pomocí tryskací pistole přímo v terénu.

přední kolo u auta

Při tryskání dochází k nebezpečným jevům, které mohou ohrozit lidské zdraví, proto je nutné dodržovat přísné pracovní postupy a zejména používat vhodné ochranné pracovní pomůcky.

Podrobit tryskání lze v podstatě libovolný kovový výrobek, který tímto procesem neutrpí žádnou újmu, a zcela logicky k tomu nejsou vhodné např. tenké kovové fólie, ovšem kde se velmi často tento postup uplatňuje, je při renovaci disků kol osobních či nákladních automobilů nebo motocyklů.

K pískování kol https://renovace-disku.cz/renovace-disku/ se hodí disky ocelové anebo hliníkové. Mohou být i silně znečištěné přímo z provozu, mohou být i zkorodované, a po provedení procesu pískování pak můžete očekávat takový vzhled ráfků, který je téměř k nerozeznání s novými výrobky.

automobil na silnici

Jaký je postup pískování

U pískování je rozhodující zejména pískovací médium. Jako první se obvykle nasazuje hrubozrnnější materiál, například křemičitý písek. Ten se postará o eliminaci těch nejhrubších nečistot, jako jsou nánosy zeminy, zbytky organických a syntetických olejů, barev, zkorodovaných šupin atp.

Po křemičitém písku přichází na řadu kovová drť. Ta již provádí uhlazování otryskaného hrubšího povrchu, kdy se povrch původního materiálu homogenizuje a docílí se jemnějšího vzezření. Na závěr se povrch cídí balotinou, což jsou velmi drobné kuličky skla. Po tryskání balotinou je již výrobek připraven pro finální úpravy, jako je např. nanášení barev v lakovacím boxu.

Tím se docílí povrchu, který je dostatečně atraktivní pro běžný automobilový provoz, ale i pro tzv. tuning, na němž si nechávají záležet zejména majitelé sportovních vozů a veteránů.