Chci žít zdravě


Vždycky jsem si říkala, že bych vedle sebe chtÄ›la mít partnera a potom takovou rodinu, která bude vyznávat opravdu krásný a zdravý životní styl. My jsme totiž u nás doma vÅ¡ichni vyznávali životní styl. Nebyli jsme sice vegetariáni, i když mnoho lidí říká, že vegetariáni jsou zdravÄ›jší a žijí déle. Ale chtÄ›li jsme s rodinou žít zdravÄ›, protože my si myslíme, že když ÄlovÄ›k bude žít zdravÄ›. A také bude dodržovat nÄ›jaká pravidla života, že to pro nÄ›j bude jenom lepší, že to bude nejlepší způsob života, jaký ÄlovÄ›k vlastnÄ› může mít. Abych se pÅ™iznala, tak já s tím s tímhle výrokem souhlasila. Vůbec nevím, kdo tento výrok Å™ekl.

Záleží na vás, jak budete žít.

Jestli to byl nÄ›jaký filozof anebo psycholog anebo nÄ›jaký výživový poradce, ale Å™eknu vám, že když se opravdu budete snažit a budete se o své zdraví starat, tak potom můžete mít vÄ›tší jistotu a bude vÄ›tší pravdÄ›podobnost, že vy se vlastnÄ› budete cítit více v pohodÄ› a že také dokonce můžete žít déle. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když tÅ™eba se i s nÄ›kým poradíte, co by pro vás mohlo být vhodné a co pro vás bude nejlepší, abyste tÅ™eba dodržovali váš životní styl. Protože nÄ›kdo chce mít lepší životní styl a chce žít zdravÄ›, ale nÄ›kdo bohužel neví, jak na to. NÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› nároÄné.

Životní styl si vyberte sami.

A to hlavnÄ› pro ty lidi, kteří tÅ™eba byli v takové rodinÄ›, kde tÅ™eba se vůbec nedodržovalo to, aby nÄ›kdo jedl zdravÄ› anebo aby také zdravÄ› sportoval. Je to opravdu smutné a já sama jsem si Å™ekla, že své dÄ›ti tohle jednoznaÄnÄ› chci nauÄit. Manžela jsem také takhle nenápadnÄ› tohle vÅ¡echno uÄila. NenápadnÄ› mu to ukazovat, že vlastnÄ› zdravý životní styl je lepší, že je lepší jít tÅ™eba do kina nebo do restaurace, než aby tÅ™eba dva lidé do rána sedÄ›li v zakouÅ™ené hospodÄ› a popíjeli alkohol. Alkohol je proti mnÄ›. Na alkohol mÄ› vůbec nikdo neužije. ObÄas si dám s kamarádkami víno, ale to je tak vÅ¡echno.