Barvy a jejich náplně


Aby mohl vůbec tisk existovat, je důležité dávat nÄ›jakou látku na papír, aby bylo možné vytvářet dokumenty. PrávÄ› tÄ›mito látkami jsou barvy, které se uchovávají v různých kapslích v případÄ› inkoustových tiskáren a je důležité je Äas od Äasu doplnit. Každá modernÄ›jší tiskárna má své indikátory, které nám Å™eknou, jak jste již barvy vyÄerpali. Když dojdou, je správné je vymÄ›nit tÄ›mito stejnými, ale plnými náplnÄ›mi, v tomto případÄ› cartridgemi. Pokud totiž barva není, nemůže se provést ani tisk, protože by nebylo z Äeho tisknout.

Každý musí vybrat správně

Každá tiskárna, ale i každý výrobce má své tvary tÄ›chto kapslí. Důležité proto je vybrat správnÄ›. Od výrobce k výrobci se tohle liší, stejnÄ› tak jako od modelu tiskárny k dalšímu. Například zařízení HP mají své náplnÄ› odliÅ¡né od jiných znaÄek, a proto je potÅ™eba vybírat cartridge HP pÅ™esnÄ› pro svůj model zařízení, které máme doma, abychom si mohli zajistit kvalitu svého tisku, který může být velice kvalitní i pří úsporných opatÅ™eních, které se musí Äas od Äasu bohužel udÄ›lat.